Pravidla

Do hry vstupujete na vlastní odpovědnost. Přečtěte si tyto zásady.

  • Do hry vstupujete na vlastní odpovědnost.
  • Hra se nedoporučuje dětem mladším 6 let. Děti do 15 let se hry mohou zúčastnit jen pod dohledem dospělé osoby.
  • Laskavě Vás žádáme, abyste se ke hře dostavili včas. V případě, že se opozdíte o více jak 15 minut, začne odpočítávání konce hry.
  • Osoby pod vlivem drog nebo alkoholu se hry nemohou zúčastnit. Osoby, které by dle úsudku operátorů mohly poškodit hru nebo být nebezpečné sobě nebo svým spoluhráčům, budou vyloučeny ze hry.
  • NEVSTUPUJTE do herních prostor s žádnými nebezpečnými předměty, jako jsou nože a střelné zbraně nebo jakékoliv jiné předměty, které by Vás nebo Vaše spoluhráče mohly ohrožovat na zdraví.
  • Pořizování jakýchkoliv audiovizuálních záznamů je v průběhu hry zakázáno. Naši operátoři vám rádi udělají fotky po hře.
  • Kouření je zakázáno v celých prostorách.
  • Prosíme kardiaky, těžce nemocné pacienty nebo osoby s chronickým onemocněním, aby zvážily svou účast ve hře. Do hry vstupují na vlastní odpovědnost.
  • Podmínkou ke vstupu do hry je respektování bezpečnostních standardů a pravidel hry každým z hráčů. Osoby, které tato pravidla respektovat nebudou, musí opustit prostory.
  • Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků budou využity výhradně pro vnitřní potřeby společnosti a nebudou poskytnuty třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.